Francesco Filidei
Birth
|
Pisa
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde