Gerhard Winkler
Birth
|
Salzburg
Muzikālā darba nosaukums
Pirmizrāde