Países
Eslovênia
Ljubljana|SNG Opera in balet Ljubljana
Maribor|SNG Maribor