Zaproś do udostępniania dostępu
Możesz przyznać dostęp do edycji swojej strony. Zaproszona osoba otrzyma link do ustawienia hasła i będzie mogła uzyskać dostęp do Twojej strony przy użyciu poświadczeń podanych w zaproszeniu e-mail.
Cancel

Alena Temesiová, mezzo

Alena Temesiová
Informacja z teatru
Terminy
Informacja z agencji / od artysty
Terminy wycieczek
od / do
Opera
Rola
Zespół / Miejsce
Zespół produkcji
X 2017-I 2018
śro 04 X 2017
30 I 2018
Rigoletto
Giovanna
Štátne divadlo Košice
D: Dohovič / Potokár
R: Gábor