Soubor
Staatsoper Hamburg
Webová stránka:
Adresa:
Grosse Theaterstrasse 34
20354 Hamburg
GERMANY
Telefon:
+49 40 35 68 0
Pokladna