Informazioni

 

Sinossi

Language:

English

A young woman knocks on the door of an attic in the Old Town and a young writer opens it. This meeting will be the beginning of one of the greatest love stories of all time. Inspired by his own time as a poor student, Giacomo Puccini portrays with warmth and passion the lives of some young dreamers, the bohemians of 19th-century Paris. But the timeless story could take place anywhere.

Atto I

Descrizione: Christmas Eve. It's icy cold in the attic where a young writer, August Strindberg and his friend, the painter Edvard Munch, live. At the piano sits a promising young composer, Edvard Grieg, composing. Munch struggles with the last details of a painting. His model is starting to get impatient and demands payment. But Munch does not have a penny. August and Edvard complain about the cold when suddenly the philosopher Colline, an ardent supporter of Søren Kierkegaard, appears. The trio discusses life and weather when Grieg returns with food and drink. He has just been paid for private lessons for the son of a millionaire. When they lift their glasses to a bowl, the landlord enters and demands them on the rent. The four young men manage to talk themselves out of the precarious situation. Colline / Søren, Grieg and Edvard leave the wind to enjoy some Christmas joy in town, August stops to finish an article. But the author does not find the right inspiration. A light knock on the door distracts him, and a young woman he has never seen before appears.

Atto II

Descrizione: Christmas Eve evening on Stortorget. Edvard has just shown his latest painting The Old Town at Sunset. Shops are crowded with people, families are crowded in the alleys and salesmen are shouting. Munch observes them, they are all created by him, taken from his paintings, and he is very moved to see them alive. His friend, the author Hans Jaeger, accompanies him and praises his painting. At Bern's salons, Edvard's friends manage to get a table. Tulla arrives with a rich banker, Alcindoro. She has just quarreled with Edvard and her plan is to make him insanely jealous. It works. She embarrasses the rich banker and reunites with Edvard in a passionate kiss. The

Atto III

Descrizione: One year has passed. Edvard and Tulla work for a brothel owner. He paints portraits and she entertains the guests. Edvard Munch sketches the painting Aska with Tulla and his sleeping friend August as models. Mimì arrives, she does not understand why August rejects her and she asks for Edward's advice. When Edward presses his friend August, he admits that he loves Mimì more than anything else on earth - but she is terminally ill and he is too poor to help her. Mimì hears August's confession from a hiding place. She confronts August and suggests that they go their separate ways so that he can continue to live his life, but August collapses sadly. While they say goodbye to each other, Edvard and Tulla resume their quarrel.

Atto IV

Descrizione: In the attic, several months later, Edvard's new painting The Scream sets the mood. Edvard mourns his Tulla and August his Mimì. While the painter portrays the author, Grieg and Søren step in, carrying a piece of bread and a herring. To endure the desperation, they play a small comedy, a pretend meal with the upper class they so often criticize, but which in reality they would like to be a part of. The comedy turns into a pretended tragedy when one of them, offended by a comment, challenges to a duel. As the quarrel escalates, Tulla rushes in. Mimì is seriously ill and cannot climb the stairs. The friends are brutally forced back to reality, and realize that they can not help the terminally ill young woman.

Language:

svenska

En ung kvinna knackar på dörren till en vindsvåning i Gamla stan och en ung författare öppnar. Detta möte blir början på en av tidernas största kärlekshistorier. Med inspiration från sin egen tid som fattig student skildrar Giacomo Puccini med värme och passion några unga drömmares liv, bohemerna i 1800-talets Paris. Men den tidlösa historien skulle kunna utspela sig var som helst.

Atto I

Descrizione: Julafton. Det är iskallt på vinden där en ung författare, August Strindberg och hans vän, målaren Edvard Munch, bor. Vid pianot sitter en lovande ung kompositör, Edvard Grieg, och komponerar. Munch kämpar med de sista detaljerna i en målning. Hans modell börjar bli otålig och kräver betalning. Men Munch har inte ett öre. August och Edvard klagar på kylan när plötsligt filosofen Colline, ivrig anhängare till Søren Kierkegaard, dyker upp. Trion diskuterar livet och vädret när Grieg återvänder med mat och dryck. Han har just fått betalt för privatlektioner åt sonen till en miljonär. När de lyfter sina glas till en skål träder hyresvärden in och kräver dem på hyran. De fyra unga männen lyckas prata sig ur den prekära situationen. Colline/Søren, Grieg och Edvard lämnar vinden för att njuta lite julglädje på stan, August stannar för att avsluta en artikel. Men författaren hittar inte den rätta inspirationen. En lätt knackning på dörren distraherar honom, och en ung kvinna han aldrig sett tidigare uppenbarar sig.

Atto II

Descrizione: Julaftons kväll på Stortorget. Edvard har just visat sin senaste målning Gamla stan i solnedgången. Affärerna bågnar av folk, familjer trängs i gränderna och försäljare ropar. Munch observerar dem, de är alla skapta av honom, hämtade ur hans målningar, och han blir mycket rörd av att se dem levande. Hans vän, författaren Hans Jaeger, gör honom sällskap och prisar hans målning. På Berns salonger lyckas Edvards vänner få ett bord. Tulla anländer med en rik bankir, Alcindoro. Hon har precis grälat med Edvard och hennes plan är att göra honom vansinnigt svartsjuk. Det fungerar. Hon skämmer ut den rike bankiren och återförenas med Edvard i en passionerad kyss. Vännerna tågar ut och överlåter åt bankiren att ensam betala notan.

Atto III

Descrizione: Ett år har gått. Edvard och Tulla arbetar för en bordellägare. Han målar porträtt och hon roar gästerna. Edvard Munch skissar på målningen Aska med Tulla och sin sovande vän August som modeller. Mimì anländer, hon förstår inte varför August avvisar henne och hon ber om Edvards råd. När Edvard pressar sin vän August erkänner denne att han älskar Mimì högre än något annat på jorden – men hon är dödssjuk och han är för fattig för att hjälpa henne. Mimì hör Augusts bekännelse från ett gömställe. Hon konfronterar August och föreslår att de ska gå skilda vägar så att han kan fortsätta leva sitt liv, men August faller bedrövad ihop. Medan de tar farväl av varandra återupptar Edvard och Tulla sitt grälande.

Atto IV

Descrizione: I vindskupan, flera månader senare, sätter Edvards nya målning Skriet stämningen. Edvard sörjer sin Tulla och August sin Mimì. Medan målaren porträtterar författaren kliver Grieg och Søren in, bärande på en brödbit och en sill. För att stå ut med desperationen spelar de upp en liten komedi, en låtsad måltid med överklassen de så ofta kritiserar, men som de i verkligheten skulle vilja vara en del av. Komedin byts till låtsad tragedi när en av dem, förorättad av en kommentar, utmanar till duell. Allt eftersom bråket eskalerar rusar Tulla in. Mimì är svårt sjuk och kan inte ta sig upp för trapporna. Vännerna tvingas brutalt tillbaka till verkligheten, och inser att de inte kan hjälpa den dödssjuka unga kvinnan.