Teatro di San Carlo
I puritani, Bellini
su 24, ti 26, ke 27, to 28, pe 29 saa 2020
More info from www.teatrosancarlo.it
No more performances in this run
Musiikinjohto
~
Sir Riccardo Forth
Enrichetta di Francia
Lord Gualtiero Valton
NN
Sir Bruno Roberton