Mariinsky Theatre
Khovanshchina, Musorgsky
gio 22 ott 2020
sab 28 nov 2020
In russocon sovratitoli in russo, inglese
More info from www.mariinsky.ru
Regista
Maestro del coro
~
Prince Ivan Khovansky
Prince Andrei Khovansky
Prince Vasily Golitzin
Shaklovity