Artiști
Logare Logare
Macha Makeïeff, Decoruri, Costume