Marcello Mottadelli

Conductor
Bio:
Bio:
Kontakt

Agentúry

Crescendi Artists

Podrobnosti zastúpenia

Všeobecné Svet
Conductor
"general management" Nevýhradné územia
"opera" Výhradné územia
Italy
"opera" Nevýhradné územia
Various