Speváckych súťaží

Nájsť súťaže v Poland

Názov súťaže
Ada Sari International Vocal Artistry Competition
Organizátor
NA
Názov súťaže
International Adam Didur Opera Singers’ Competition
Organizátor
NA
Názov súťaže
International Stanisław Moniuszko Vocal Competition
Organizátor
NA