jún'15 - jún'15
Archived
 ###############################
PF
 #################### (Súčasťou festivalu)
 ##############, ######, #######
jún'15142021
Podrobnosti o mieste konania
################## ############ #########
Plná produkčná obsadenie a posádka

Obsadenie a posádka

Orchestra
Brandenburgisches Konzertorchester Eberswalde
~
Graf Peter Homonay (Count Peter Homonay)
Conte Carnero
##############
Sándor Barinkay (Sandor Barinkay)
################
Kálmán Zsupán (Kalman Zsupan)
###########
Arsena
############
Mirabella
#######################
Ottokar
##############
Czipra
#############
Saffi
##################