Predstavenia

 
máj'220911
  • Všetky vystúpenia

Podrobnosti o mieste konania

Plná produkčná obsadenie a posádka

 

Obsadenie a posádka

Norma (Opera: Staged)
Conductor
Stage director
Set designer
Costume designer
Chorus master
Costume co-author
Ass. Costume designer

Informácie o súboroch

Orchester

Orchestra of the National Opera & Ballet

Refrén

Choir of the National Opera & Ballet

snímky