Search artist by name

Biography

 
Silvia Pasini
Mezzo-soprano
Full name: Silvia Pasini
Stage name / professional name:
Voice type: Mezzo-soprano