Yana Paklyanova

Soprano
Bio:
Bio:

Repertoire

Composer & WorkRoleProductions
Rimsky-Korsakov
Tsarskaya NevestaMarfa1
Verdi
Il trovatoreInes1