Mar'02 - Mar'02
Archived
 ###################
 ############, #############, #####
Mar'0213161922242830

Venue details

################## ############ #########

Full Production Cast & Crew

Cast & Crew

Conductor
#################
Lighting designer
############
~
Boris Godunov
###########################
Fyodor
##############
Kseniya
############
Mamka Kseniyi (Kseniya's nurse)
##########
Knyaz Vasiliy Shuysky (Prince Vasiliy Ivanovich Shuysky)
##############
Andrey Shchelkalov
##############
Pimen
############
Samozvanets pod imenem Grigoriya (Grigoriy)
################
Varlaam
########################
Misail
##########
Hozyaika korchmy (The innkeeper)
############
Yuródivïy (Simpleton)
###############
Mityukha
#########
Boyarin Khrushchov (Border guard)
#################
Lavitsky
################

Others

Constable
#################
Peasant
#######################
© 2021 Operabase Media Limited or its affiliated companies. All rights reserved.