About

 

Synopsis

Language:

magyar

Egy fiú és egy lány egy louisianai tónál találkoznak, zenét hallgatnak, csókolóznak. Anthony és Joseph De Rocher, két testvér a közelben rejtőznek, majd hirtelen előjönnek. Anthony megragadja a fiút, Joseph megerőszakolja a lányt. A fiú küzd Anthonyval, aki előhúz egy pisztolyt, és fejbe lövi. A lány a lövést hallva felsikolt, amitől Joseph megijed, és késével leszúrja a lányt.

Act I

Description: A Remény Házában Helen Prejean nővér egy himnuszt tanít egy gyermekcsoportnak. Amikor a gyerekek hazamennek, elmondja Rose nővérnek, hogy elfogadta egy halálsoron lévő rab kérését: a lelki tanácsadója lesz. Bár apácatársa felhívja figyelmét a veszélyekre, ő hajthatatlan: teljesíteni akarja keresztényi kötelességét. Úton az állami börtön felé azon gondolkozik, hogy jól döntött-e. Helen nővér megérkezik a börtönbe, ahol találkozik Grenville atyával. Az atya figyelmezteti, hogy lehetetlen lesz közel férkőznie Joseph lelkéhez. A nővér azonban úgy dönt, kötelességének megfelelően cselekszik. Grenville atya bemutatja a börtönfelügyelőnek, aki szintén informálja őt a Josephfel való találkozás veszélyeiről. A felügyelő elkíséri a nővért Josephhez. A fiú aki megkéri Helent, hogy menjen el a Kegyelmi Bizottság tárgyalására. A Kegyelmi Törvényszék előtt Joseph anyja és testvérei könyörögnek Joseph felmentéséért. Az egyik áldozat szülei, hallván a család felszólalását, dühösen törnek ki. Az áldozatok családja összecsap Joseph családjával és Helen nővérrel, ám ebben a pillanatban megérkezik a Kegyelmi Törvényszék válasza: Josephnek nem kegyelmeznek, meg kell halnia bűntettéért, kivéve abban az esetben, ha a kormányzó felmenti. Amikor Helen nővér tájékoztatja Josephet erről, az feldühödik, és a nővért hibáztatja állítva, hogy elhagyta őt. Helen nővér biztosítja a fiút, hogy soha nem fogja őt elhagyni, és arra bátorítja, hogy ismerje be bűnét, és kérjen bocsánatot. Joseph ezt megtagadja. A váróteremben az elgyötört Helen nővér kis diákjai, apácatársai és más ismerőseinek hangját véli hallani. Mind azt sugallja, hogy ne legyen tovább Joseph segítségére. Hallucinációját a felügyelő szakítja félbe: a kormányzó visszautasította Joseph halálos ítéletének megváltoztatását. Helen nővér elájul.

Act II

Description: Josephet tájékoztatják, hogy kitűzték kivégzésének napját. Helen nővért ismét a Remény Házában látjuk, ahol éjjel rémálmából riad fel. Rose nővér könyörög neki, hogy ne legyen tovább Joseph lelki tanácsadója, mert biztos benne, hogy rá fog menni az egészsége. A nővért azonban köti esküje, ragaszkodik elhatározásához. Joseph kivégzése előtti este, Helen nővér és a fiú azzal tölti idejét, hogy közös kedvencükről, Elvis Presleyről beszélgetnek. Mielőtt Helen elindul, még egyszer arra buzdítja Josephet, hogy vallja be bűnét, és kérjen bocsánatot. Joseph anyja és két testvére lép be. A fiú megpróbál bocsánatot kérni anyjától tettéért. Szavai azonban süket fülekre találnak: Mrs. De Rocher képtelen elhinni, hogy a fia ilyen komoly és kegyetlen bűnt követett volna el. Amikor Josephet elvezetik, az anyja összetörik, Helen megpróbálja vigasztalni. A kivégző kamrán kívül Helen nővér találkozik az áldozatok szüleivel. Megkérdezik az apácát, hogy Joseph üzent-e valamit, így a nővér kénytelen bevallani, hogy a fiúnak nincs mondanivalója a számukra. Ismét dühvel törnek ki. A lány apja félrehívja a nővért, és elmondja neki: úgy érzi, nem szeretné Joseph halálát. Joseph kivégzése előtti utolsó percekben, a fiú és Helen nővér még utoljára találkoznak. Az apáca sürgeti Josephet, hogy gyónja meg bűneit. A fiú végül összetörik, és mindent bevall. Helen nővér megbocsát neki, és azt mondja, nézzen majd rá a kivégzés közben, és benne megnyugvást talál. A felügyelő lép be, hogy elkísérje Josephet a kivégző kamrába, ahol megkérdezi, hogy van-e az elítéltnek valami utolsó szava. A fiú bocsánatot kér a meggyilkolt fiatalok szüleitől. A felügyelő jelt ad a kivégzésre. Joseph utolsó szava Helen nővérhez szól: „Szeretlek.”

Language:

English

A boy and a girl meet at a lake in Louisiana, listening to music and kissing. Anthony and Joseph De Rocher, two brothers, hide nearby and then suddenly come forward. Anthony grabs the boy, Joseph rapes the girl. The boy fights Anthony, who pulls out a pistol and shoots it in the head. She screamed at the shot, which frightened Joseph and stabbed her.

Act I

Description: At the House of Hope, Sister Helen Prejean teaches a hymn to a group of children. When the children go home, he tells Sister Rose that he has accepted the request of a prisoner on death row: he will be his spiritual counselor. Although his fellow nun draws his attention to the dangers, he is adamant: he wants to fulfill his Christian duty. On the way to the state prison, he thinks about whether he made the right decision. Sister Helen arrives at the prison, where she meets Father Grenville. The father warns that it will be impossible to get close to Joseph's soul. However, the nurse chooses to act in accordance with her duty. Father Grenville introduces him to the warden, who also informs him of the dangers of meeting Joseph. The supervisor accompanies the nurse to Joseph. The boy who asks Helen to go to the pardon committee hearing. Before the Mercy Tribunal, Joseph's mother and brothers are begging for Joseph's release. The parents of one of the victims erupt angrily on hearing the family speak. The families of the victims clash with Joseph’s family and Sister Helen, but at this point the Mercy Tribunal’s answer arrives: Joseph is not pardoned, he must die for his crime unless he is acquitted by the governor. When Sister Helen informs Joseph of this, she gets angry and blames the nurse for claiming she left her. Sister Helen assures the boy that she will never leave her and encourages her to confess her sins and apologize. Joseph refuses to do so. In the waiting room, Sister Helen thinks she is hearing the voices of her little students, nuns, and other acquaintances. It all suggests that he should not be further helped by Joseph. His hallucination is interrupted by the supervisor: the governor refused to change Joseph's death sentence. Sister Helen faints.

Act II

Description: Joseph is informed that a date has been set for his execution. We see Sister Helen again at the House of Hope, where she wakes up from a nightmare at night. Sister Rose begs her not to be Joseph's spiritual counselor anymore, because she is sure that her health will suffer. However, the nurse is bound by her oath, clinging to her determination. The night before Joseph's execution, Sister Helen and the boy spend time talking about their common favorite, Elvis Presley. Before Helen leaves, she once again urges Joseph to confess his sins and apologize. Joseph's mother and two brothers enter. The boy tries to apologize to his mother for what he did. His words, however, fall on deaf ears: Mrs. De Rocher is unable to believe that her son has committed such a serious and cruel sin. When Joseph is taken away, his mother is smashed, Helen tries to comfort her. Outside the execution cell, Sister Helen meets with the victims' parents. They ask the nun if Joseph is sending anything, so the nurse is forced to admit that the boy has nothing to say to them. They break out in anger again. The girl's father calls the nurse aside and tells her she feels she doesn't want Joseph dead. In the last minutes before Joseph's execution, the boy and Sister Helen meet one last time. The nun urges Joseph to confess his sins. The boy eventually breaks down and confesses everything. Sister Helen forgives her and says she will look at her during the execution and find reassurance in her. The inspector enters to escort Joseph to the execution cell, where he asks if the convict has any last word. The boy apologizes to the parents of the murdered youth. The supervisor signals the execution. Joseph's last word to Sister Helen is, "I love you."