Performances

 
Sep'2225
  • All performances

Venue details

Full Production Cast & Crew

 

Ensembles information

Orchestra

Teatru Muzycznego w Lodzi

Chorus

Chór i Teatru Wielkiego w Łodzi

Ballet or dance group

Balet i Teatru Wielkiego w Łodzi

Photos