Teatro Caio Melisso Spazio Fendi

    Italy, Spoleto