Operabase Home
Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia | Company
Krasnoyarsk State Opera
Телеканал "Культура", Нестоличные театры, Красноярский театр оперы и балета

Телеканал "Культура", Нестоличные театры, Красноярский театр оперы и балета

Show all photos of Krasnoyarsk State Opera
Share

Past performances 2012 — Yesterday

Oratorio / Orchestral
Concert

Spring Horse Chapels, Various

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

Opera
StagedNew Production

Manon, Massenet

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

Opera
StagedRevival

Tsarskaya Nevesta (The Tsar's Bride), Rimsky-Korsakov

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

Opera
Opera in concert

Norma, Bellini

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

Opera
Staged

Oprichnik (The Oprichnik), Tchaikovsky, P. I.

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

Staged

He, She and The Phone, Various

Krasnoyarsk State Opera
View cast and crew

See all Seasons

Trusted & used by